System zarządzania energią według ISO 50001

W grudniu 2015 Döllken otrzymała certyfikat zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001:2011.

W odniesieniu do tego certyfikatu opracowano stosowną politykę i program energetyczny oraz określono strategiczne i operacyjne cele oraz plany.

W produkcji naszych produktów i innych procesach dążymy do nieustannego polepszania wydajności energetycznej przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy zobligowani są do odpowiedzialnego korzystania z zasobów energetycznych, ponadto utworzono specjalną grupę, odpowiedzialną za realizację wyznaczonych celów.

Te działania uzupełniają i podkreślają nasze zaangażowanie, a ponadto tworzą wytyczne firmy Döllken w odniesieniu do racjonalnego korzystania z zasobów środowisk

Certyfikowana jakość

  • Wszystkie stosowane materiały są zgodne z rozporządzeniem REACH
  • Wszystkie listwy rdzeniowe produkowane są z niechlorowanych, niskoemisyjnych tworzyw sztucznych, certyfikowanych zgodnie z normą ISO 16000
  • Wszystkie listwy są produkowane wyłącznie z pozbawionych ftalanów plastyfikatorów
  • Zastosowane PCV nie posiada szkodliwych metali ciężkich
  • Wszystkie zalecane sposoby mocowania zostały skontrolowane pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska